Welkom

Onze Scholengemeenschap bestaat uit 4 Gemeentelijke Basisscholen, nl. de Gemeentelijke Basisscholen van Boortmeerbeek, Haacht, Herent en Keerbergen. De respectievelijke besturen sloten een samenwerkingsovereenkomst af onder de vorm van de 'Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant'.

Schoolbesturen

3190  Boortmeerbeek

 3150  Haacht

3020  Herent

3140  Keerbergen

Schooltoelagen  vanaf  2019-2020

Sinds het schooljaar 2008-2009 werden de schooltoelagen ook voor kleuters en leerlingen van de lagere school ingevoerd. Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt die toelage een onderdeel van het: 

 Stedelijk en Gemeentelijk Basisonderwijs

https://dl.dropboxusercontent.com/u/22336844/Identiteit%20van%20het%20gemeentelijk%20onderwijs-ovsg.pdf
https://sites.google.com/site/sgmiddenvlaamsbrabant/home/mission%20statement%20-%20foto.png.1379683151017.png

Contact SMVB

Stafmedewerker

Jolien Van den Broeck

Administratieve zetel

Gemeenteplein 10
3140 Keerbergen

Correspondentieadres

Nieuwstraat 100
3140 Keerbergen

Werkplek Stafmedewerker

Nieuwstraat 100
3140 Keerbergen

Contactgegevens

secretariaat@smvb.be

Onze scholen houden U via hun geëigende communicatiekanalen zo actueel als mogelijk

op de hoogte van de lokale uitwerking van deze maatregelen.